Úvod > Cena a platby kempu

Cena a platby kempu

Cena:

  • Pro děti do 18 včetně 3000 Kč
  • Po přihlášení do 20. května 200 Kč sleva.
  • Přihlášení na oba běhy 5500 Kč (pozor, běhy na sebe časově nenavazují).

Forma úhrady:

Převodem na náš účet: 43-4367100217/0100 do 20. června 2021. Jako variabilní symbol použijte datum narození (účastníka, v případě více dětí, nejstaršího) ve formátu DDMMRR. V případě potřeby Vám vystavíme fakturu. Podle příslušných právních předpisů může na pobyt vašeho dítěte přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna či sociální odbory krajských nebo obecních úřadů. Nebojte se zeptat.

© Copyright 2014 by Irská balada. All rights reserved.