Úvod > Cena a platby kempu

Cena a platby kempu

Cena:

  • Pro děti do 12 let včetně 2400 Kč
  • Pro děti do 18 let 2500 Kč
  • Přihlášení na oba běhy od 30.6. do 13.7. 2019 4600 Kč (včetně víkendu)

Forma úhrady:

Převodem na náš účet: 43-4367100217/0100 do 10. června 2019. Jako variabilní symbol použijte datum narození (účastníka, v případě více dětí, nejstaršího) ve formátu DDMMRR. V případě potřeby Vám vystavíme fakturu. Podle příslušných právních předpisů může na pobyt vašeho dítěte přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna či sociální odbory krajských nebo obecních úřadů. Nebojte se zeptat.

© Copyright 2014 by Irská balada. All rights reserved.