Úvod > Cena a platby kempu

Cena a platby kempu

Cena pro kemp pro děti a mládež (termín 9.-15.7.):

  • Pro děti do 18 let včetně 3600 Kč
  • Po přihlášení do půlnoci 28. května 2023 200 Kč sleva (cena 3400 Kč)
  • Přihlášení na oba běhy včetně víkendu 7000 Kč

Forma úhrady:

Převodem na náš účet: 43-4367100217/0100 do 18. června 2023. Jako variabilní symbol použijte datum narození (účastníka, v případě více dětí, nejstaršího) ve formátu DDMMRR. V případě potřeby Vám vystavíme fakturu. Podle příslušných právních předpisů může na pobyt vašeho dítěte přispět odborová organizace, zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna či sociální odbory krajských nebo obecních úřadů. Nebojte se zeptat.

© Copyright 2014 by Irská balada. All rights reserved.