Úvod > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Termín: 7.-13. července 2024

Dejte dětem přiměřenou částku jako kapesné, doporučujeme 200 Kč. Seznam toho, co a kolik věcí dát dítěti s sebou na kemp, najdete zde. Seznam lze stáhnout.

Program kempu Bevnost Boyard

Letošní kemp je inspirován dobrodružnou hrou Pevnost Boyard, ve které čeká účastníky mnohá překvapení! Nebude nouze o dobrodružství, sportovní klání a legraci. Rodiče menších dětí se nemusí být, že by se jich dětem nelíbilo či se báli, i pro ně je program přizpůsoben tak, aby si jej užily. Nebude chybět zpěv, tanec a zajímavé povídání!

Výuka angličtiny - nepovinné

Formální výuka angličtiny bude probíhat dle programu s našimi lektory v menších skupinách dle znalostí účastníků a dle počtu zájemců o angličtinu. Během kempu se však neformálním způsobem budou účastníci seznamovat se slovní zásobou názorným způsobem, prožitkovou metodou, písněmi, pomocí her apod.
Výuka menších dětí bude probíhat pomocí jednoduchých her, písní, říkadel a různých aktivit, které děti seznámí se základní slovní zásobou. S menšími dětmi pracují vždy čeští lektoři. Cílem výuky angličtiny je představit jazyk jako nástroj dorozumění a odstarnit strach z komunikace. Neočekávejte, že děti po týdnu budou mluvit anglicky. Děti se především učí anglické písně a různé hry. Výuka angličtiny je dobrovolná a rodiče děti přihlašují v rámci podrobnějších informací účastníka po zaslání přihlášky.

Rozdělení dětí do skupin

Děti budou ubytovány do skupin podle pohlaví a věku z organizačních důvodů (mladší děti mají večerku dříve), ale během dne budou většinu času trávit ve smíšené skupině (mladší, starší, chlaci a děvčata). Ne vždy je možné ubytovat spolu sourozence (viz níže). 

Ubytování

Ubytování všech účastníků je zajištěno v budově v 5-6 lůžkových pokojích. Sociální zázemí je společné. Pokud rodiče v podrobnějších záznamech účastníka zaznačili, že dítě chce bydlet se svým sourozencem nebo kamarádem, budeme se snažit vyhovět. Není však možné dělat takové změny v den nástupu na kemp. Proto věnujte pozornost příloze a obratem ji pošlete. Ať se to někdy nezdá, děti si velice rychle zvykají na nové kamarády a hned po první „smutnící noci“ žádné problémy nebývají. Ze zkušenosti víme, že ubytování dělá větší starosti rodičům než dětem, kterým je to leckdy úplně jedno.

Stravování

Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Jídelníčky jsou sestaveny osvědčeně a chutně. Nechceme, aby děti měly hlad! Na kempu je vždy možné zakoupit minerálky, limonády a nepřeberné množství sladkostí. Nedávejte, prosíme, sebou dětem nepřiměřené zásoby cukrovinek, pití a už vůbec ne potraviny, které podléhají zkáze.

Doprava

Jak již bylo uvedeno v přihlášce, doprava na kemp je vlastní. Příjezd prvního dne (v neděli) v době od 15:00 do 16:00 h, odjezd posledního dne (v sobotu) od 9.00, nejpozději do 10:00 h. Prosíme, abyste dodržovali stanovenou dobu.

Pozice na mapě: GPS: 49°26‘20.85“N,18°13‘54.53“E

Vedoucí, zdravotník, kuchyně

Vedoucí, kteří se dětem věnují, jsou zodpovědní a prověření lidé. V našem týmu jsou zkušení pedagogové, studenti středních a vysokých škol a mladí zapálení nadšenci, kteří splňují nároky kladené na oddílové vedoucí. Vedoucí absolvovali vstupní školení, popř. i další specializované kurzy pro práci s dětmi a dětmi se speciálními potřebami. Na bezpečnost dětí dbáme po celou dobu jejich pobytu na kempu. Děti při všech činnostech nikdy nezůstávají bez dozoru. Na kempu je přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je nejen 24 h k dispozici dětem a vedoucím, ale také spolupracuje s rekreačním střediskem na sestavě jídelníčku a dohledem nad ním, aby odpovídal všem požadavkům zotavovací akce a samozřejmě, aby dětem jídlo chutnalo! Pro případné ošetření dětí máme zajištěného smluvního dětského lékaře.

Zdravotní a hygienické podmínky

Při předání dítěte musíte zároveň odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře (najdete jej zde), který vám na požádání vrátíme a prohlášení o bezinfekčnosti společně s kartičkou zdravotní pojišťovny (je preferována kopie!). Bere-li vaše dítě pravidelně léky a je-li potřeba, aby bylo, zejména menší dítě, kontrolováno, vložte léky do obálky, popř. krabičky, na kterou napište jméno dítěte a jak často by mělo dítě léky brát; zároveň nahlaste tento fakt při předání dítěte zdravotníkovi.
Po účastnících kempu požadujeme zdravotní stav odpovídající charakteru letního tábora. Pokud má vaše dítě nějaké významnější zdravotní omezení, lze jej vzít jen po domluvě předem! Pokud má vaše dítě zdravotní problémy a vy je zatajíte – uvědomte si, že v prvé řadě škodíte vašemu dítěti. U kempu vyžadujeme potvrzení od pediatra ne starší dvou let (pokud se výrazně nezměnil zdravotní stav dítěte - v tom případě musí být potvrzení aktuální!)
Každé dítě, ale i dospělý člověk, který jede na naši akci, by si měl uvědomit, že pokud před akcí přišel do styku s nakažlivou či přenosnou chorobou, nemůže na zotavovací akci nastoupit. Na každý pobyt je nutné vypsat „prohlášení o bezinfekčnosti“, které je součástí závazné přihlášky a potvrzujete jej v den nástupu na kemp. Bez tohoto prohlášení vaše dítě s sebou nemůžeme vzít. 

Prosíme také o souhlas rodičů s případným zdravotním zásahem během tábora v případě akutních úrazů či nemocí a s jejich ošetřením v nemocničním zařízení (viz poslední odstavec zdravotního posudku). Prosíme také, prohlédněte před odjezdem dětem hlavu. Věřte nám, že je lepší děti odvšivit doma, než je na kempu vystavovat případnému posměchu ostatních účastníků a poslat děti domů! Nechtějte po nás, abychom místo přípravy zajímavého programu prohlíželi dětem hlavy a místo sladkostí a odměn pro děti nakupovali drahé odvšivovací přípravky! Tyto zkušenosti jsme nasbírali v předchozích letech a vzhledem k zájmům dětí bychom se toho chtěli vyvarovat. Klíšťata, mušky či komáři jsou všude – doporučujeme vybavit děti přípravky proti nim. Naše zásoby repelentu v kempové lékárničce jsou omezené.

Návštěvy rodičů na kempu

Rodičům nedoporučujeme, aby děti během kempu navštěvovali. Děti se dobře adaptují na kolektiv a jakékoliv zásahy zvenčí nejsou pro ně vhodné. Věřte dětem, že vydrží pár dnů bez vás. I když na chvíli návštěvou pomůžete sobě i jim, o to těžší bývá loučení. Nehledě na ostatní děti, kterým pak bývá líto, že jejich rodiče za nimi nepřijeli. Z hygienických důvodů vás také nemůžeme pustit do ubytovací budovy kempu.
Místo návštěv raději dětem pište. Adresa kempu: Škola v přírodě (+jméno dítěte), Prostřední Bečva, 756 56 Prostřední Bečva 250. V případě, že chcete trávit čas s dítětem společně, využijte našeho pobytu na 1. běhu, kdy tráví čas děti společně s rodiči.

Mobilní telefony, notebooky, tablety

Mobilní telefon na kemp nedoporučujeme brát. Komunikace s dětmi prostřednictvím mobilu je v zásadě ideální věc, ale ne vždy. Účast na kempu je takovou malou zkouškou samostatnosti. Myslíme si, že dítě je schopno kemp bez mobilu přežít. Z řady zkušeností víme, že zavolání rodičů sice potěší, ale zároveň i vyvolá vzpomínky, někdy i pláč, ale hlavně touhu po domově. Každé dítě má právo při problémech zajít za svým vedoucím, zdravotníkem či hlavním vedoucím; a pokud je problém závažnějšího rázu, pak se s vámi ihned spojíme. Program na našem kempu je prakticky nonstop, takže mobil zůstává často v neuzamčeném pokoji. V případě ztráty či zničení mnohdy drahých přístrojů, je leckdy nemožné zjistit, kdo, jak a proč škodu způsobil. Proto nemůžeme nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození! Opakujeme, program na našem kempu je nabitý, takže tyto přístroje zůstávají často v neuzamčeném pokoji a děti ani na poslouchání a sledování nemají čas! Jak tedy s dětmi komunikovat? Pište, pište, pište! Pro děti není nic lepšího, než když jim přijde pohled s oblíbeným zvířátkem či postavičkou nebo dopis. Malým dětem, které neumí tak dobře číst, dopis rád přečte sourozenec, kamarád nebo oddílový vedoucí. Dále vás prosíme, abyste skrze telefony nás vedoucích s dětmi mluvili jen v nejnutnějších a závažných případech. Život na kempu je pestrý a každý máme spoustu práce v rozsáhlém areálu věnovat se dětem a programu. Dát vám dítě ihned k telefonu je prakticky nereálné. Pokud nám či dětem potřebujete něco sdělit, nejvhodnější doba pro zavolání je kolem podávání oběda (12.30) a večeře (18.00). V případě nejvyšší potřeby volejte na mobil hlavní vedoucí 731 510 616, který má vždy někdo u sebe.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

 

 

© Copyright 2014 by Irská balada. All rights reserved.